Totalny brak prądu ratunkiem na kryzys demograficzny?