43 świece na 43 stołach. Francja opłakuje ofiary wypadku