Prezydent zabrał się za wetowanie ustaw uchwalonych przez PO