Kolonko: w Polsce powstała dyktatura parlamentarna