Łatwiej dostać zasiłek rodzinny. Wzrastają progi dochodu na jednego członka rodziny

Próg dochodowy uprawniający do pobierania zasiłku rodzinnego wzrasta z 574 do 674 złotych miesięcznie na jednego członka rodziny. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym będzie on podwyższony z 664 zł do 764 złotych
 
Nie zmieni się za to kryterium przyznawania tak zwanego becikowego. Nadal będzie ono wynosić 1922 złote na każdego członka rodziny.
 
Od listopada wzrastają też same zasiłki rodzinne i niektóre dodatki. Za dziecko do 5 roku życia można dostać 89 złotych, a nie 77 jak do tej pory. Na dziecko od 6 do 18 lat przysługuje 118, a w wieku od 18 do 23 lat 129 złotych miesięcznie. Ze 170 do 185 złotych miesięcznie wzrosną zasiłki dla osób samotnie wychowujących dzieci
 
Następny wzrost progów zaplanowano na pierwszy listopada 2017 roku. Mają zostać  podniesione o 80 złotych.