Prawica konstruuje rząd. Gowin: Premier musi być niezależna