Zuchwała kradzież na cmentarzu. Zniknął... nagrobek