Importujemy coraz mniej węgla

Według danych Eurostatu, od stycznia do końca sierpnia do Polski sprowadzono nieco ponad 4 i pół miliona ton węgla. To mniej o 30 procent w porównaniu z tym samym okresem roku 2014. To przede wszystkim skutek słabnącego strumienia surowca przywożonego zza naszej wschodniej granicy. W tym roku wwieziono do nas o 35 procent mniej rosyjskiego węgla niż przed rokiem.