Nowa "fucha" Radka Sikorskiego - został wykładowcą na prestiżowej uczelni