Czesław Kiszczak pochowany na Woli. Wojskowe Powązki poza zasięgiem generała

Nie było oficjeli ani asysty honorowej. Pogrzeb miał charakter prywatny a nie państwowy. Na warszawskim cmentarzu prawosławnym na Woli złożono prochy Czesława Kiszczaka. 
 
Były szef wywiadu wojskowego, premier i generał broni w stanie spoczynku zmarł w ubiegły czwartek. Miał 90 lat. Wcześniej warszawski ratusz wykluczył możliwość pochówku na Powązkach Wojskowych. Również resort obrony nie przyznał mu żadnej wolnej kwatery. Ostatecznie zgodnie z wolą najbliższych - urna z prochami została złożona w grobie rodzinnym a podczas ceremonii nie było okolicznościowych przemówień. 
 
Czesław Kiszczak prawomocnie skazany był za wprowadzenie stanu wojennego. Był tez oskarżany o wszystkie zbrodnie aparatu represji z lat 80. Był uczestnikiem rozmów w Magdalence i obrad Okrągłego Stołu.