Makabryczne znalezisko na cmentarzu. Ludzkie szczątki w reklamówce