Elektrownia zrównana z ziemią. Działała przez 70 lat