Wichury nad Polską. W Sopocie drzewo runęło na dwie kobiety, jedna zginęła