Macierewicz, Ziobro i Kamiński. Poznaliśmy skład rządu Beaty Szydło

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że komitet polityczny PiS podjął ostateczne decyzje co do składu rządu, a Beata Szydło jest kandydatką na premiera. "Nie ma żadnej niespodzianki. Na prezesa Rady Ministrów została wyznaczona, przedstawiona przez partię pani Beata Szydło. Uzasadniać, jak sądzę, nie trzeba. To jest zgodna wola naszych wyborców, wola partii i - pozwolę sobie jeszcze dodać - że także wola prezydenta RP" - powiedział Kaczyński.

 

Szydło przedstawiła skład Rady Ministrów:

 

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego - Piotr Gliński

 

Wicepremier, minister rozwoju - Mateusz Morawiecki

 

Wiceminister ds. rozwoju, minister, członek RM - Jerzy Kwieciński

 

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego - Jarosław Gowin

 

Szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, minister - Beata Kempa

 

Minister w kancelarii prezesa RM, przewodniczący Komitetu Stałego RM - Henryk Kowalczyk

 

Minister w kancelarii prezesa RM, szef gabinetu politycznego premiera, pełniący funkcję rzecznika rządu - Elżbieta Witek

 

Minister obrony narodowej - Antoni Macierewicz

 

Minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro

 

Minister skarbu państwa - Dawid Jackiewicz

 

Minister środowiska - Jan Szyszko

 

Minister energetyki - Krzysztof Tchórzewski

 

Minister edukacji narodowej - Anna Zalewska

 

Minister sportu i turystyki - Witold Bańka

 

Minister pracy i polityki społecznej - Elżbieta Rafalska

 

Minister spraw wewnętrznych i administracji - Mariusz Błaszczak

 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Krzysztof Jurgiel

 

Minister spraw zagranicznych - Witold Waszczykowski

 

Minister cyfryzacji - Anna Streżyńska

 

Minister infrastruktur i budownictwa - Andrzej Adamczyk

 

Minister zdrowia - Konstanty Radziwiłł

 

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk

 

Minister finansów - Paweł Szałamacha

 

Minister, członek RM, koordynator służb specjalnych - Mariusz Kamiński

 

Minister w kancelarii prezesa RM ds. UE - Konrad Szymański

 

Minister w kancelarii prezesa RM ds. kontaktów z parlamentem - Adam Lipiński

 

Szydło powiedziała, że wierzy głęboko, że RM będzie zgodnie realizowała program PiS, Zjednoczonej Prawicy.

 

(PAP)