Cameron stawia Tuskowi ultimatum

Cameron postawił cztery warunki swym europejskim partnerom. Londyn zamierza uzyskać gwarancję, że Unia odstąpi od przyjmowania kolejnych państw. Brytyjski premier chce także zredukować liczbę imigrantów z unii jaka jest na wyspach. Szersze uprawnienia powinny dostać parlamenty narodowe. Innym ważnym aspektem ma być równoprawny status krajów pozostających poza strefą euro.