Pierwsza miesięcznica po wygranych wyborach - co się zmieniło?