Marek Kuchciński marszałkiem Sejmu

Marek Kuchciński marszałkiem Sejmu
PAP/Paweł Supernak

Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Głosowało 458 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 230 głosów.

 

Po wyborze marszałek Sejmu objął przewodnictwo obrad.

 

                    PAP/Jacek Turczyk
 

 

Następnie Sejm, w drodze uchwały, ustali liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządzi wybór wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka. (PAP)