Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji
PAP/Jacek Turczyk

Do Sejmu przybyli prezydent Andrzej Duda i premier Ewa Kopacz. Zaproszeni zostali również przedstawiciele organów państwowych takich jak NIK, RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów, a także korpus dyplomatyczny.

 

Na początku posiedzenia prezydent wygłosi orędzie. Według informacji PAP po wystąpieniu Andrzeja Dudy ma zostać ogłoszona przerwa i prezydent opuści gmach parlamentu.

 

Następnie marszałek senior przeprowadzi ślubowanie posłów. Posłowie będę wyczytywani nie w kolejności alfabetycznej, ale od lewej do prawej strony sali posiedzeń. Po odczytaniu roty ślubowania każdy z kolejno wywołanych posłów wstaje i wypowiada słowo "ślubuję". Poseł może dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg". Samo ślubowanie potrwa około godziny.

 

Po ślubowaniu głos zabierze premier Ewa Kopacz, która - zgodnie z konstytucją - poda rząd do dymisji.

 

Po wystąpieniu szefowej rządu marszałek senior przeprowadzi wybór marszałka Sejmu. Kandydatem największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości na marszałka jest dotychczasowy wicemarszałek Marek Kuchciński.

 

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

 

Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.

 

Sejm, w drodze uchwały, ustala także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków. Procedura ich wyboru jest analogiczna jak ta przy wyborze marszałka.

 

W VIII kadencji Sejmu najprawdopodobniej będzie pięciu wicemarszałków Sejmu. Kandydatami PiS na to stanowisko są Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński. PO ma zaproponować dotychczasową marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, Ruch Kukiz'15 - Stanisława Tyszkę, a Nowoczesna - Barbarę Dolniak. Oznaczałoby to, że swojej reprezentacji w Prezydium Sejmu nie będzie miał najmniejszy klub w nowej kadencji, czyli PSL.

 

Niewykluczone, że po wyborze na pierwszym posiedzeniu zbierze się Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów.

 

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.

 

Podczas pierwszego posiedzenia posłowie zajmują miejsca na sali obrad według rozdziału ustalonego przez marszałka seniora. Zgodnie z propozycją Kancelarii Sejmu na prawo od marszałka Sejmu zasiąść ma klub Prawa i Sprawiedliwości (235 posłów), a następnie: Platforma Obywatelska (138), Kukiz'15 (42), Nowoczesna Ryszarda Petru (28) i Polskie Stronnictwo Ludowe (16).

 

(PAP)