Senat zainaugurował obrady

Podczas posiedzenia zaplanowano wystąpienie prezydenta Dudy. Kandydatem PiS na marszałka Senatu jest b. wicemarszałek izby wyższej Stanisław Karczewski.

 

Zgodnie z regulaminem Senatu pierwsze posiedzenie izby wyższej otwiera prezydent i powołuje na przewodniczącego najstarszego wiekiem senatora - marszałka seniora. Marszałek senior składa ślubowanie oraz powołuje spośród najmłodszych wiekiem senatorów trzech sekretarzy pierwszego posiedzenia. Przy ich pomocy odbiera ślubowanie od senatorów obecnych na posiedzeniu.

 

Senatorowie po odczytaniu roty ślubowania wstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Po tej uroczystości przeprowadzany jest wybór marszałka Senatu. Zgodnie z Regulaminem Senatu, izba wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów. Nowy marszałek Senatu składa oświadczenie o przyjęciu tej funkcji i przejmuje prowadzenie obrad.

 

W podobny sposób Senat wybiera też nie więcej niż czterech wicemarszałków.

 

Prezydent Duda na marszałka seniora wyznaczył senator Barbarę Borys-Damięcką. Jednak w ub. tygodniu Kancelaria Senatu poinformowała, że ze względu na stan zdrowia nie będzie mogła przewodniczyć posiedzeniu. W związku z tym obowiązku marszałka seniora pełnić będzie senator Seweryński.

 

W wyborach do Senatu 25 października Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 61 mandatów, Platforma Obywatelska - 34 mandaty a Polskie Stronnictwo Ludowe - jeden mandat. W Senacie zasiądzie też czworo senatorów niezależnych.(PAP)