Polityczna pyskówka polsko-niemiecka. Podsumowanie