Tacy sami a barierka między nami. Tarnowskie osiedle przedzielone... metalową rurą