KE wszczyna postępowanie przeciw Węgrom ws. umowy z Rosją dotyczącej elektrowni atomowej

KE wszczyna postępowanie przeciw Węgrom ws. umowy z Rosją dotyczącej elektrowni atomowej

KE wystosowała tzw. wezwanie do usunięcia uchybienia, które jest jednym z etapów prowadzących do pozwania kraju przed Trybunał Sprawiedliwości UE. "Zdaniem Komisji bezpośrednie złożenie zamówienia na projekt elektrowni jądrowej Paks II jest niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych" - wskazano w komunikacie.

 

Elektrownia jądrowa w Paksie, 100 km na południe od Budapesztu, została zbudowana w latach 80. z wykorzystaniem reaktorów typu radzieckiego. Jej cztery pracujące reaktory zapewniają 40 proc. elektryczności kraju.

 

Na początku 2014 roku Węgry zawarły umowę międzyrządową o rozbudowie elektrowni w Paksie z państwowym rosyjskim koncernem Rosatom. Na budowę dwóch nowych reaktorów Rosja ma udzielić Węgrom kredytu w wysokości do 10 mld euro. Rozbudowa elektrowni będzie największą inwestycją na Węgrzech po 1989 roku.

(PAP)