Spalili fotoradar. Łapał kierowców tylko kilka miesięcy