Stępień: Nietakt prezydenta. Głowa państwa mogła złamać konstytucję