Tak urzędnicy piją za nasze pieniądze! Warszawski ratusz się bawi