Sprawa Ewy Tylman. Areszt dla współpracownika Rutkowskiego. Miał nakłaniać do składania fałszywych zeznań