Petru apeluje do trzech sędziów wybranych przez PiS, by zrezygnowali

Petru apeluje do trzech sędziów wybranych przez PiS, by zrezygnowali
 
W środę TK orzekł niekonstytucyjność części zapisów nowelizacji ustawy o Trybunale, autorstwa PiS, m.in. dot. możliwości ponownego wyboru sędziów w miejsce tych, których kadencja wygasała 6 listopada 2015 r.; o tym że osoba wybrana na sędziego TK składa w ciągu 30 dni od wyboru ślubowanie wobec prezydenta RP, a także artykułu o wygaszeniu kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK.
 
Lider Nowoczesnej ocenił, że obecna "sytuacja z punktu widzenia prawa jest bardzo trudna, zarówno dla większości rządzącej, jak i prezydenta". "Mamy sytuację taką, że trzech sędziów TK wybranych przez PiS nie może w ogóle orzekać, a trzech, którzy zostali wybrani wcześniej powinno być w Trybunale - ale jak rozumiem - nie są do tego orzekania dopuszczeni" - mówił Petru tuż po środowym wyroku TK.
 
"Apelowałbym w tym momencie, żeby trzech z pięciu sędziów, których ślubowanie przyjął prezydent Andrzej Duda, a Sejm powołał, by podali się do dymisji. Niech sami sobie wybiorą, która trójka. W ten sposób rozwiążą problem konstytucyjny, jaki mamy wokół Trybunału" - wskazał.
 
"To jest najlepsze rozwiązanie. Apeluję o to zarówno do tych sędziów, większości parlamentarnej i prezydenta, choć dotychczasowe apele pozostały bez odzewu" - zaznaczył.
 
Jak mówił Petru, Trybunał orzekł, iż trzech sędziów wybranych przez poprzedni parlament jest sędziami od 7 listopada. "Jednoznacznie też stwierdził, że prezydent nie ma prawa weta wobec wyboru sędziów. Innymi słowy prezydent nie może nie przyjąć ślubowania" - podkreślił.
 
W ocenie lidera Nowoczesnej nieprzyjmowanie ślubowania przez prezydenta nie jest "tak naprawdę wetem, ale łamaniem przez niego konstytucji". "Co więcej Trybunał wskazał, że jeśli prezydent miał wątpliwości, to powinien zwrócić się z tym do TK, a nie orzekać samemu. Prezydent Andrzej Duda, ani żaden inny prezydent nie ma prawa orzekać w kwestiach, które są kwestiami, o których powinien mówić TK" - dodał.
 
"Panie prezydencie, jak ma pan wątpliwości, to niech pan nie orzeka, tylko pyta Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej Trybunału Konstytucyjnego we właściwym składzie" - mówił Petru.
 
Do wyroku TK odniosła się też wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna), która stwierdziła, że TK "w sposób niebudzący wątpliwości potwierdził podstawową zasadę: prawo wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego należy wyłącznie do Sejmu".
 
"Kwestia ślubowania, to nie jest moment wyboru (sędziów - PAP). Oznacza to, że jeśli Sejm zadecydował o wyborze, to zgodnie z konstytucją dana osoba jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego" - wskazała.
 
"Po drugie w sposób jednoznaczny TK wypowiedział się co do kwestii upływu kadencji prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Ten przepis również w nowelizacji został uznany za niekonstytucyjny" - dodała.
(PAP)