Rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Szydło: Wspominamy ofiary stanu wojennego