Rząd znalazł pieniądze na projekt 500+. Zadłużenie wzrośnie, ale obietnice ważniejsze