Czy opozycja sprzyja bankom i zagranicznemu kapitałowi?