Autopoprawki w ustawie o TK. PiS łagodzi niektóre zapisy