Fatalna pomyłka na Miss Universe. Prowadzący źle przeczytał wynik wyborów