Chaos przed Światowymi Dniami Młodzieży. Bez planów zabezpieczenia medycznego