Kolejny raz zniszczył nagrobki radzieckich żołnierzy. Policja jest bezsilna