Iluminacja Pałacu Prezydenckiego na 25. rocznicę przekazania insygniów prezydenckich