Indie - wyższe kary dla młodocianych gwałcicieli

Indie - wyższe kary dla młodocianych gwałcicieli

Nowa ustawa przewiduje karę co najmniej 7 lat przymusowego pobytu w specjalnych ośrodkach resocjalizacyjnych przestępców w wieku od 16 do 18 lat, skazanych za gwałt lub inne "odrażające przestępstwa". Nie będą oni być nadal mogli skazywani na karę śmierci.

 

Zwolniony w ub. niedzielę przestępca uczestniczył w zbiorowym gwałcie i zabójstwie studentki w Delhi w grudniu 2012 r. Został on skazany na maksymalną, przewidzianą przez dotychczasowe przepisy, karę 3 lat więzienia. W czasie popełnienia zbrodni miał 17 lat.

 

Rodzice zamordowanej studentki wyrazili zadowolenie z nowej ustawy.

(PAP)