Rzeczniczka KE: kolegium komisarzy 13 stycznia omówi sprawę TK w Polsce

Rzeczniczka KE: kolegium komisarzy 13 stycznia omówi sprawę TK w Polsce
Fot. PAP/Rafał Guz
"Komisja z niepokojem obserwuje zmiany konstytucyjne w Polsce" - oświadczyła rzeczniczka. Przypomniała, że pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans wystosował 23 grudnia list do polskich władz, w którym "domagał się dalszych informacji i zaangażowania Komisji Weneckiej", czyli Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, która jest organem doradczym Rady Europy. "Podkreślił znaczenie rządów prawa jako jednej z wartości UE" - dodała.
 
W tym liście do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Timmermans wzywał polskie władze do nieprzyjmowania nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. "Oczekiwałbym, że ta ustawa nie zostanie ostatecznie przyjęta albo przynajmniej, że nie zostanie wdrożona, dopóki wszelkie kwestie dotyczące wpływu tej ustawy na niezawisłość i funkcjonowanie TK nie zostaną w pełni i adekwatnie ocenione" - napisał wówczas wiceszef KE.
 
W poniedziałek rzeczniczka KE powiedziała, że Komisja otrzymała 24 grudnia pierwszą odpowiedź w tej sprawie od polskich władz. "Wyjaśniono, że Polska konsultuje się teraz z Komisją Wenecką" - dodała.
 
"Przewodniczący (Jean-Claude) Juncker umieścił tę sprawę w porządku obrad kolegium komisarzy na 13 stycznia, do pierwszej dyskusji i oceny na podstawie sprawozdania pierwszego wiceprzewodniczącego Timmermansa" - poinformowała rzeczniczka.
 
Źródło w KE powiedziało PAP, że Komisja oczekuje od polskich władz bardziej szczegółowej odpowiedzi niż ta z 24 grudnia. Według niego Komisja zwróciła się do polskiego rządu, by złożył wyjaśnienia nie tylko w sprawie nowo przyjętych przepisów, ale także "w sprawie konfliktu między prezydentem a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym zasadności czy też nie serii nowych nominacji członków tego Trybunału". "Polskie zapytanie do Komisji Weneckiej nie obejmuje obecnego konfliktu między Trybunałem Konstytucyjnym a prezydentem dotyczącego tych nominacji" - zauważyło źródło.
 
Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS została uchwalona w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że weszła w życie. Stanowi ona m.in., że Trybunał co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów TK. W składzie siedmiu sędziów będą zaś badane m.in. skargi konstytucyjne i pytania prawne sądów. Orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak dziś - zwykłą. Ponadto, terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w TK według kolejności wpływu.
 
Komisja Wenecka poinformowała w poniedziałek PAP, że przyjęcie pełnej opinii w sprawie zapytania Polski na temat Trybunału Konstytucyjnego jest przewidziane w czasie następnej sesji w dniach 11-12 marca 2016 r.
(PAP)