Turecki czołgista cudem uniknął śmierci. Wyskoczył w ostatniej chwili!