Zima im niestraszna. Zagrali w piłkę dla chorego chłopca