Macierewicz odtajnia akta. Dokumenty służb specjalnych PRL jawne

W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad odtajnieniem pilnie strzeżonych do tej pory dokumentów. Szef resortu Antoni Macierewicz chce  przekazać akta ze zbioru zastrzeżonego do Instytutu Pamięci Narodowej.  
 
Planował to zrobić już w 2007 roku, jako sekretarz stanu w MON, ale krótko po zmianie władzy Ministerstwo Obrony Narodowej znowu przejęło tajne akta.
 
Jak powiedział Macierewicz, w dokumentach są informacje, których utajnianie grozi bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, bo tworzy fikcyjną elitę ludzi w służbach specjalnych, bankowości, mediach, a nawet -  polityce. Akta będą dostępne być może już na przełomie stycznia i lutego.