Egzekucja dziennikarki - opisywała życie w piekle Państwa Islamskiego