"Kreacja osobowości" - piłkarska reprezentacja artystów na niezwykłych zdjęciach

Praca nad portretami. Lwią cześć tego czasu zajęła autorowi, Adrianowi Voznemu, wnikliwa obserwacja kolegów z boiska.