Propozycja nie do odrzucenia. 2 tygodnie na przyjęcie ślubowania sędziów TK