Czeczeni manifestują miłość do władz, bo taki mają obowiązek