Posłowie o rejestrze pedofilów

Kwestią sporną jest to, że informacje zamieszczane w takim rejestrze byłyby automatycznie na podstawie skazanych za czyny z Kodeksu Karnego. Wątpliwości budzi też ogólna dostępność do rejestru.