Bezduszność strażników miejskich. Odholowali auto inwalidzie