Ojciec Rydzyk nie dostał 20 mln od PiS

Ojciec Rydzyk nie dostał 20 mln od PiS
PAP/Paweł Supernak

Poprawka, którą wcześniej pozytywnie zaopiniowała komisja finansów publicznych, przewidywała obcięcie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o 20 mln zł. Połowa tej kwoty miała dotyczyć dotacji i subwencji w tzw. pozostałych zadaniach w zakresie kultury, a połowa - wydatków na teatry.

 

Uzyskane w ten sposób oszczędności miałyby być przeznaczone na wydatki majątkowe i bieżące w rezerwie celowej „Środki na realizację zadań Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu”.

 

Kuchciński poinformował, że wycofana została także poprawka PiS, która przesuwała 2 mln zł z wydatków resortu kultury na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami do budżetu województwa podkarpackiego. Pieniądze te miałyby powiększyć wydatki na konserwację, renowację, modernizację i adaptację

 

zabytków w Przemyślu, Przeworsku, Jarosławiu i Sanoku.

(PAP)