Kobieta błaga o mieszkanie. Bezduszni urzędnicy odmawiają