Dramatyczne dane GUS. 10% dzieci żyło w ubóstwie

10 proc. dzieci i młodzieży do lat 18 w 2014 żyło w skrajnym ubóstwie - podaje Główny Urząd Statystyczny. Z raportu wynika, że bieda dotyka głównie dzieci żyjące w rodzinach wielodzietnych. 
 
Dwa lata temu poniżej minimum egzystencji żyła co dziewiąta osoba w rodzinach z 3 dzieci. Jeszcze gorzej było w rodzinach, gdzie dzieci było więcej. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się rodziny, w których obecne było przynajmniej jedno niepełnosprawne dziecko. Podobnie jak w latach poprzednich zasięg ubóstwa skrajnego na wsi był ponad dwukrotnie wyższy niż w miastach.