Poborowi idą przed komisje. Rusza kwalifikacja wojskowa

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło obowiązku stawiania się przed komisją lekarską. Kwalifikacja wojskowa w 2009 roku zastąpiła pobór wobec zawieszenia obowiązkowej służby wojskowej i przejścia na armię zawodową. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.